"Principes werken het best
als ze niet op de proef worden gesteld..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Vastgoed- en bouwrecht

De complexiteit van vastgoed transacties en de door partijen gestelde eisen nemen toe.

Bij vastgoedtransacties zijn vaak grote (financiële) belangen betrokken Om onroerend goed transacties voorspoedig te laten verlopen, is begeleiding van de aan -of verkoop van onroerend goed van begin tot het einde dan ook raadzaam. Dat geldt ook bij huurrechtelijke kwesties, waarbij een goede voorbereiding het halve werk kan zijn.

Wij adviseren en procederen over vastgoedtransacties, projectontwikkeling, bouwrecht, huur en verhuur, koop en verkoop, financiering en de hierna genoemde rechtsgebieden. Door onze specialistische kennis kunnen wij vragen die u bezighouden snel beantwoorden.

 • ruimtelijke ordenings –en bestuursrecht
 • milieurecht
 • bouwrecht
 • planschade (adviezen)
 • huurrecht
 • burenrecht –en erfdienstbaarheden
 • projektonwikkeling
 • aan–en verkooptransacties
 • fondsstructurering
 • vastgoedfinanciering
 • sale en lease back
 • huisvesting –en facilitaire diensten
 • aanbesteding
 • zorgvastgoed
 • pps

*

*

*

*