"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

"Volharding is geconcentreerd
geduld. Wij beheersen dat..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit, bijvoorbeeld omdat u als verdachte bent aangemerkt en een dagvaarding heeft ontvangen van het Openbaar Ministerie, kunt u worden uitgenodigd om op het politiebureau te worden gehoord als verdachte. U kunt dan ook worden aangehouden en eventueel in verzekering worden gesteld. In zulke gevallen is het van grootste belang om direct een advocaat te raadplegen die u kan adviseren over uw rechten als verdachte, uw rechtspositie en tezamen met u de processtrategie kan bepalen.

Voorbeelden van strafzaken zijn:

  • Commune strafzaken (zoals onder andere opiumdelicten, moord- en doodslag, mishandeling, diefstal etc.)
  • TBS-zaken
  • Herzieningszaken
  • Jeugdstrafrecht
  • Uit- en overleveringszaken
  • Cassatiezaken bij de Hoge Raad der Nederlanden
  • Ontzegging rijbevoegdheid / invordering rijbewijs

*

*

*

*