"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

"Volharding is geconcentreerd
geduld. Wij beheersen dat..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

In familierelaties kunnen de gemoederen hoog oplopen. Dit kan eindeloze conflicten met zich brengen en een zware emotionele belasting vormen. Slepende rechtszaken kunnen het gevolg zijn. Zaken waar u aan kunt denken zijn:

 • Echtscheidingen
 • Opstellen van een ouderschapsplan
 • Verbreking samenleving
 • Afwikkeling van een samenlevingscontract
 • Alimentatie
 • Erkenning kinderen
 • Zorg- en contactregelingen met kinderen
 • Ouderlijk gezag
 • Voogdij
 • Ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing
 • Adoptie
 • Naamswijziging

*

*

*

*