"Principes werken het best
als ze niet op de proef worden gesteld..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Ondernemingsrecht

Bewust of onbewust en regelmatig wordt de ondernemer in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met regelingen en problemen die te maken hebben met het oprichten of het beoordelen van de juridische structuur van ondernemingen.

En niet in de laatste plaats met de vraag hoe te besluiten en te handelen zonder in aanvaring te komen met de vele regels die het ondernemingsrecht beheersen. Met name op dit rechtsgebied geldt het gezegde “voorkomen is beter dan genezen”. Het ondernemingsrecht zit nu eenmaal vol met valkuilen, voetangels en klemmen .Laat U tijdig en vooraf van advies voorzien voordat u besluit of handelt. Van Dinter Advocaten adviseert en procedeert ondermeer ten aanzien van:

 • fusies, splitsingen
 • acquisities, overnames en deelnemingen
 • corporate en commercial litigation
 • governance
 • juridisch inrichten / herstructureren van rechtspersonen of groepen van rechtspersonen
 • besluitvorming binnen de rechtspersoon
 • aandelenoverdracht, aandelenuitgifte en certificering
 • het procederen over ondernemingsrechtelijke geschillen
 • het procederen over aansprakelijkheid van bestuurders
 • het procederen over commerciële contracten
 • faillissement en surseance van betaling, betalingsregelingen en akkoorden
 • crediteurenaccoord

*

*

*

*