"Principes werken het best
als ze niet op de proef worden gesteld..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Huurrecht

Huurovereenkomsten komen veel voor. Bij huurrecht hoeft u niet alleen te denken aan het huren van een woning. Ook het huren van een bedrijfsruimte, zoals uw kantoorpand valt daaronder. Het is van belang vooraf deskundig advies in te winnen over de bijkomende juridische aspecten. VDA heeft ruime ervaring met alle aspecten van het huurrecht.

Dwingendrechtelijke bepalingen

Een huurovereenkomst voor woonruimte is een langdurige verbintenis waarbij het belangrijk is dat u zich als huurder of verhuurder goed laat voorlichten wat uw rechten zijn. Het huurrecht kent talloze dwingendrechtelijke bepalingen. Partijen zijn niet altijd daarvan op de hoogte bij het sluiten van een huurovereenkomst. Het gevolg kan zijn dat afspraken worden gemaakt die juridisch niet mogelijk zijn. Daarbij komt dat de regelgeving voor woonruimte, winkelruimte en kantoorruimte onderling sterk afwijkt.

Vraagstukken

Andere specifieke aandachtspunten bij huurrecht woonruimte zijn:

 • renovatie
 • (contractuele) medehuur
 • onderhuur
 • huurprijsbescherming
 • overlast
 • herontwikkeling
 • vervangende woonruimte
 • failliete huurder
 • gemengde huurovereenkomst
 • huurbeding
 • leegstandswet
 • ontruiming bij betalingsachterstand

*

*

*

*