"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

"Volharding is geconcentreerd
geduld. Wij beheersen dat..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Handelsrecht

Het handelsrecht regelt kort gezegd de rechtsbetrekkingen tussen handelspartners.

Het handelsrecht heeft betrekking op alle aspecten wat de onderneming aangaat binnen het civiele recht en regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelspartners. Het handelsrecht ziet met name op de rechtsverhoudingen tussen de partijen die betrokken zijn bij een (internationale) handelstransactie. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de relatie tussen een koper en verkoper, opdrachtgever en opdrachtnemer etcetera. Daarnaast gaat het handelsrecht ook over de niet contractuele verhoudingen tussen ondernemingen, bijvoorbeeld een inbreuk op de handelsnaam van een ander.

Geschillen

Binnen het handelsverkeer ontstaan veel geschillen tussen ondernemers over hun wederzijdse rechten en plichten. Het gaat daarbij om uiteenlopende geschillen over zaken als bijvoorbeeld verkeerde leveranties en te late betalingen.

Vraagstukken:

De advocaten van Van Dinter Advocaten adviseren en procederen binnen het brede spectrum van het handelsrecht. Dit kunnen zowel geschillen tussen aandeelhouders als geschillen over de kwaliteit van producten zijn. Zij kunnen u onder meer bijstaand ter zake van:

 • koop/verkoop, waaronder internationale transacties;
 • huur, huurkop en leasing van zaken;
 • distributieovereenkomst;
 • agentuurovereenkomst;
 • zekerheidsovereenkomsten: borgstelling, pand, hypotheek;
 • franchising;
 • productieovereenkomsten;
 • incasso van geldvorderingen;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • aannemingsovereenkomsten;
 • gerechtelijke procedures in handelsgeschillen;
 • nationale- en grensoverschrijdende handelstransacties.

*

*

*

*