"Principes werken het best
als ze niet op de proef worden gesteld..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Financiering en zekerheid

Zonder werkkapitaal geen onderneming. Een onderneming heeft een zeker werkkapitaal nodig. Dit wordt meestal geleend bij de bank. Bedrijfsmiddelen zijn aan de bank in zekerheid gegeven en het betalingsverkeer loopt via de bank. In feite zijn veel ondernemingen – in meer of mindere mate – overgeleverd aan de bank. Als er problemen dreigen in uw relatie met de bank kan VDA u onafhankelijk advies geven en bijstaan.

Uw onderneming

Banken beoordelen financieringsverzoeken steeds kritischer en vragen in het geval van eventuele financiering meer zekerheid, zeker in economisch (minder gunstige) tijden. Het is dan ook in het belang van de bedrijfscontinuïteit om een goede afweging te maken en te kiezen voor de meest gunstige (financiële) constructie. Aan de hand van het financieringsvoorstel en de vereiste zekerheden beoordeelt Van Dinter Advocaten wat daarvan de impact kan zijn op uw bedrijf. Ook adviseert Van Dinter Advocaten hoe u de afhankelijkheid van uw bedrijf kunt verminderen. Bijvoorbeeld door een wijziging in uw bedrijfsstructuur. Van Dinter Advocaten adviseert banken en andere financiële instellingen, maar ook bedrijven, overheden en instellingen omtrent financiering- en zekerhedenvraagstukken.

*

*

*

*