"Principes werken het best
als ze niet op de proef worden gesteld..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Commerciële overeenkomsten

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. De advocaten van VDA hebben door hun jarenlange ervaring een brede kennis opgedaan in het verbintenissenrecht en kunnen u daarom uitstekend adviseren of bijstaan in een procedure.

Overeenkomst

Of partijen nu bedrijfsmatig of privé zaken met elkaar doen, er is altijd sprake van een (al dan niet mondelinge) overeenkomst. Met een overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen bepaald. Doorgaans wordt een overeenkomst op papier gezet (een contract) en/of zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Wanneer partijen in een conflict verwikkeld zijn, dan dient allereerst gekeken te worden in de overeenkomst zelf. Het is daarom van cruciaal belang om de afspraken en hetgeen partijen voor ogen hebben, op een zorgvuldige en (juridisch) volledige wijze vast te leggen. Van Dinter Advocaten kan u hierin adviseren en ondersteunen. Bijstand van een advocaat kan in dit voortraject allesbepalend zijn.

Specifieke overeenkomsten

Van Dinter Advocaten beschikt over de nodige expertise in het onderhandelen, opstellen, redigeren, actualiseren en/of het screenen van overeenkomsten – zowel juridisch als commercieel -. De expertise van Van Dinter Advocaten ten aanzien van contracten is zeer breed. Van koopovereenkomsten van roerende dan wel onroerende zaken, duurovereenkomsten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, bouwcontracten enzovoorts. Tevens kan Van Dinter Advocaten u ook behulpzaam zijn bij het opstellen van dergelijke overeenkomst zoals:

  • algemene leverings, verkoop- en betalingsvoorwaarden
  • arbeidsovereenkomsten
  • detacheringsovereenkomsten
  • raam- en deelovereenkomsten zowel in- als verkoop
  • Huurcontracten
  • licentie-overeenkomsten
  • onderhoudscontracten
  • koopovereenkomsten
  • managementovereenkomsten

*

*

*

*