"Principes werken het best
als ze niet op de proef worden gesteld..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Civiel procesrecht

Het civiele recht (ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd) regelt juridische relaties tussen (rechts)personen. Het is het meest omvattende rechtsgebied dat in verschillende specialismen uiteenvalt.

Het civiel procesrecht (ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd) regelt juridische relaties tussen (rechts)personen. Het is het meest omvattende rechtsgebied dat in verschillende specialismen uiteenvalt. Bijvoorbeeld: het contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het (intellectuele) eigendomsrecht en het rechtspersonenrecht.

De regels omtrent het civiele recht zijn voornamelijk in het Burgerlijk Wetboek (BW) terug te vinden. Behalve het Burgerlijk Wetboek maken ook internationale verdragen, Europese regelgeving en (inter)nationale jurisprudentie onderdeel uit van het civiele recht.

“De maatschappij juridiseert!” is een veelgehoorde kreet. Een samenleving met steeds meer regels en (rechts)personen die mondiger zijn geworden, vraagt vaker om de deskundige bijstand van een advocaat.

Vraagstukken

De advocaten van Van Dinter Advocaten staan u bij geschillen met raad en daad terzijde. Binnen onze algemene civiele rechtspraktijk bieden wij u graag ondersteuning onder meer op de volgende gebieden:

  • conflictanalyse en bepaling van strategie;
  • rechtszaken in eerste aanleg en hoger beroep;
  • kort geding procedures;
  • het leggen of opheffen van beslagen;
  • voorlopige getuigenverhoren;
  • alle mogelijke procesrechtelijke verwikkelingen;
  • executiegeschillen;
  • tuchtrechtprocedures.

*

*

*

*