"Als een kwestie onoplosbaar lijkt,
komt dat niet omdat de oplossing niet wordt gezien,
maar omdat het probleem niet wordt gezien..."

"Onderhandelen is de kunst om een ander
jouw zin te geven, daarin zijn wij ervaren..."

"De bitterheid van slechte kwaliteit
blijft langer hangen de prijs..."

Bestuursrecht

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de relatie tussen de overheid en burgers regelt. Bij conflicten met de overheid staat de gemiddelde burger, zonder uitzondering, op een 1-0 achterstand.

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de relatie tussen de overheid en burgers regelt.

Bij conflicten met de overheid staat de gemiddelde burger, zonder uitzondering, op een 1-0 achterstand. De overheid heeft meer middelen ter beschikking om haar “vermeende” gelijk af te dwingen. Daarnaast beroept de overheid zich vaak op “noodzakelijke vermijding van negatieve precedentwerking”, zodat het geringste geschil tot in de hoogste instantie wordt uitgevochten.

Beslist de overheid in uw nadeel of bent u het niet eens met een besluit van de overheid en overweegt u een bezwaarschrift of beroepschrift in te dienen? Dan dient u rekening te houden met relatief korte termijnen. Zo is de bezwaartermijn slechts zes weken en soms korter. Als een beslissing op bezwaar of beroep niet kan worden afgewacht, is het mogelijk om bij de bestuursrechter om een voorlopige voorziening te vragen. Meestal zal een verzoek om voorlopige voorziening de vraag bevatten het besluit de werking te ontzeggen in afwachting van het besluit op bezwaar of de uitkomst van het ingestelde beroep, maar er kunnen ook andere voorzieningen worden gevraagd. Bijvoorbeeld om iemand gedurende de bezwaar- of beroepsprocedure te behandelen alsof hij over de vergunning beschikt die is geweigerd.

Zaken waar u aan kunt denken zijn:

  • Vergunningen
  • Sociale zekerheid, waaronder Werk en Bijstand
  • Bestuurlijke boete
  • Subsidies

*

*

*

*