"Principes werken het best
als ze niet op de proef worden gesteld..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is complex en altijd in beweging. De regels met betrekking tot tijdelijke arbeidsovereenkomsten en met betrekking tot het ontslag zijn vanaf 1 januari 2015 en vervolgens 1 juli 2015 ingrijpend veranderd. Goede bijstand in een arbeidsconflict vereist daarom een actuele en brede kennis van het arbeidsrecht.

Voor u als ondernemer zijn uw medewerkers van onschatbare waarde. Maar het werkgeverschap is vaak complex en niet geheel zonder risico’s. Zo kan er sprake zijn van een arbeidsconflict met een van uw medewerkers met als gevolg: langdurige en kostbare gerechtelijke procedures. Tijdige advisering kan sturing geven aan het P&O-beleid, waardoor conflicten tot een minimum worden beperkt en hoge afkoopsommen als gevolg van verkeerde keuzes worden voorkomen. Mocht een procedure uiteindelijk onvermijdelijk zijn, dan treden wij daadkrachtig op, met ruime aandacht voor zaken als afvloeiingsregelingen en outplacement. Bij arbeidsrechtelijke vraagstukken staat Van Dinter Advocaten u graag te hulp. arbeidsrecht

Vraagstukken

In veel organisaties is arbeid het belangrijkste kapitaal. Een organisatie kan immers niet zonder medewerkers. Het kan gebeuren dat u als werkgever te maken krijgt met een arbeidsrechtelijk conflict waarbij de diverse belangen hoog op lopen. Hieronder staan enkele veelvoorkomende vraagstukken.

 • (Flexibele)Arbeidsovereenkomsten
 • (Collectief) ontslag
 • Ontbinding
 • Ontslag
 • Arbeidsconflicten
 • Transitievergoeding en billijke vergoeding
 • Overgang van onderneming
 • CAO
 • Concurrentiebeding
 • Ontslagvergoeding
 • Ziekte

*

*

*

*