"Principes werken het best
als ze niet op de proef worden gesteld..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders”. Als ondernemer (maar ook als particulier) krijgt u er vroeg of laat mee te maken: aansprakelijkheid. U kunt diegene dan onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Natuurlijk kunt u ook zelf aansprakelijk worden gesteld.

De term “aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht” is een verzamelnaam. Het rechtsgebied bevat vele facetten. Te denken valt daarbij uiteraard aan klassieke aansprakelijkheidsvraagstukken, zoals bijvoorbeeld het verhalen van schade of het in dat kader voeren van verweer in zaken waarin het gaat om een onrechtmatige daad of een wanprestatie. Ook beroepsaansprakelijkheid (waarbij valt te denken aan bijvoorbeeld fouten gemaakt door artsen, advocaten, architecten en constructeurs, accountants, assurantietussenpersonen enzovoorts) is een onderwerp dat vaak – en zelfs in toenemende mate – inzet van een procedure is. Dit zijn allemaal vraagstukken waar u als ondernemer (maar ook als particulier) mee te maken kunt krijgen.

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht is een omvangrijk en dynamisch onderdeel van het recht. Hierbij kunnen zich vragen voordoen als: wie is aansprakelijk voor de geleden schade? Welke schade kunnen wij verhalen? Hoe hoog is onze schade? Welke procedure moeten wij volgen? Denk hierbij aan schade als gevolg van onder andere: contractbreuk, wanprestatie, onrechtmatige daad.

Verzekeringsrecht

Een verwant onderwerp van het aansprakelijkheidsrecht is het verzekeringsrecht. Van Dinter Advocaten kan worden ingeschakeld als er een conflict dreigt te ontstaan tussen een verzekeraar en verzekeringnemer. Na totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst kan een verzekeraar het standpunt innemen bij het aangaan van de verzekering niet van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte te zijn geweest. De verzekeraar kan dan dekking weigeren. Niet elke weigering van een verzekeraar is terecht.

Voorkomen beter dan genezen

Vaak geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Vaak worden (juridische)specialisten (té) laat ingeschakeld en is het “kwaad al geschied”. Het is raadzaam om in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen, waardoor u onaangename (kostbare) verrassingen kunt voorkomen. Van Dinter Advocaten is thuis in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht en staat u graag bij.

*

*

*

*