"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

"Volharding is geconcentreerd
geduld. Wij beheersen dat..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders”. Als ondernemer (maar ook als particulier) krijgt u er vroeg of laat mee te maken:…
Lees verder

Arbitrage

Dit is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen zelf een “scheidsrechter” aanwijzen om een uitspraak te doen, in plaats…
Lees verder

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is complex en altijd in beweging. De regels met betrekking tot tijdelijke arbeidsovereenkomsten en met betrekking tot het…
Lees verder

Civiel procesrecht

Het civiele recht (ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd) regelt juridische relaties tussen (rechts)personen. Het is het meest omvattende…
Lees verder

Commerciële overeenkomsten

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. De advocaten van VDA hebben door hun jarenlange…
Lees verder

Financiering en zekerheid

Zonder werkkapitaal geen onderneming. Een onderneming heeft een zeker werkkapitaal nodig. Dit wordt meestal geleend bij de bank. Bedrijfsmiddelen zijn…
Lees verder

Handelsrecht

Het handelsrecht regelt kort gezegd de rechtsbetrekkingen tussen handelspartners.
Lees verder

Huurrecht

Huurovereenkomsten komen veel voor. Bij huurrecht hoeft u niet alleen te denken aan het huren van een woning. Ook het…
Lees verder

Incasso’s

Het leveren van goederen en diensten gebeurt in deze tijd voornamelijk op krediet: koop nu, betaal later. De opvatting of…
Lees verder

Ondernemingsrecht

Bewust of onbewust en regelmatig wordt de ondernemer in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met regelingen en problemen die te maken…
Lees verder

Overname en fusies

Welke kansen biedt een fusie of overname? Welke risico’s loopt u? Hoe krijgt u een beeld van de mogelijke synergie?…
Lees verder

Vastgoed- en bouwrecht

De complexiteit van vastgoed transacties en de door partijen gestelde eisen nemen toe.
Lees verder

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld…
Lees verder

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding…
Lees verder

Bestuursrecht

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de relatie tussen de overheid en burgers regelt. Bij conflicten met de overheid staat de…
Lees verder