"Volharding is geconcentreerd
geduld. Wij beheersen dat..."

"De waarde van het resultaat
ligt in het bereiken ervan..."

Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

De Relatie

Wij zijn zeer nieuwsgierig. Wij willen alles weten van (de activiteiten van) onze cliënten. Niet alleen in het kader van de absolute vertrouwensbasis waar op wij met onze cliënten wensen samen te werken. 

Ook om volledig geïnformeerd te zijn en om onze focus te kunnen realiseren. Aandacht voor de persoonlijke relatie vinden wij een absolute voorwaarde om het gewenste resultaat te bereiken. Korte lijnen zijn uitgangspunt. Transparantie van beide zijde is naar onze mening vereist. Wij hechten aan intermenselijke relaties. Wij zijn kritisch naar ons zelf en naar onze cliënt. Wij leggen de lat voor ons zelf en de cliënt hoog. Discussie, op welk vlak dan ook, gaan wij niet uit de weg omdat wij weten dat dit de relatie versterkt en het eindresultaat positief wordt beïnvloed. Kritische feedback van de cliënt op welk onderdeel van ons werk dan ook wordt op prijs gesteld. Periodiek onze dienstverlening evalueren spreekt voor zich. Commitment, hands on, down to earth en continuïteit zijn kenmerkend voor onze handelwijze en relatie met onze cliënt. Het bereiken van resultaat staat voor op.

Neem contact met ons op