"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Overgang van onderneming! Help!

Geplaatst op: 29 augustus 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Overgang van ondernemingAls uw organisatie een andere organisatie of een deel van een andere organisatie overneemt, dan bestaat een reële kans dat hier sprake is van “overgang van onderneming”. In de praktijk lijken veel bedrijven zich niet te realiseren dat, wanneer sprake is van een overgang van onderneming, dit ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gehele organisatie. Immers, bij een overgang van onderneming moet de overnemende organisatie de werknemers van de andere organisatie mee overnemen (inclusief de rechten en plichten op basis van hun arbeidsovereenkomst).

De eerste – maar dan ook meteen de lastigste – vraag is: wanneer is nu sprake van een overgang van onderneming? De kantonrechter van de rechtbank Rotterdam heeft zich zeer recent nog over voornoemde materie moet buigen. U vindt de uitspraak door op onderstaande link te klikken:

 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2016:5612

De kantonrechter overweegt dat op grond van artikel 7:663 BW, door de overgang van een onderneming, de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege overgaan (met dien verstande dat die werkgever nog gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden blijft voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan vóór dat tijdstip).

Blijkens artikel 7:662 BW moet onder overgang van onderneming worden verstaan de overgang – ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of een splitsing – van een economische eenheid die haar identiteit behoudt, waarbij in lid 3 van dat artikel het begrip economische eenheid wordt geduid als ‘een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit’.

In voornoemde kwestie oordeelde de kantonrechter dat er sprake was van vervreemding van een lopend bedrijf, waarbij de bedrijfsactiviteiten per 1 augustus 2016 nagenoeg ongewijzigd en met behoud van identiteit door de gedaagde partij worden voortgezet, en daarmee sprake is van een overgang van onderneming als bedoeld in artikel 7:662 BW. De kantonrechter kwam tot dit (voorlopige) oordeel onder andere nu er sprake was van overdracht van materiële activa welke op een vergelijkbare – voor derden zichtbare – wijze gebruikt zullen worden, de klantenkring/doelgroep na overdracht gelijk blijft, eenzelfde website gehanteerd zal worden evenals het centrale reserveringsnummer enzovoorts.

Meer weten?

Uit jurisprudentie blijkt dat doorgaans een ruime interpretatie wordt gegeven aan de bepalingen inzake overgang van onderneming. Daarbij staat te allen tijde voorop dat de werknemer hier niet de dupe van mag zijn en dat hij moet worden beschermd tegen een wijziging in de arbeidsvoorwaarden of tegen ontslag als gevolg van overgang van onderneming. Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. L.J.H. Stein, specialist op het gebied van het arbeidsrecht.