"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Eigen schuld, dikke bult (€ 60.000,-)!

Geplaatst op: 28 oktober 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

eigen-schuld-dikke-bultOnlangs heeft de kantonrechter Gelderland zich gebogen over een kwestie waarin sprake was van een verstoorde arbeidsrelatie, veroorzaakt door de werkgever zelf als gevolg van een onterecht aan werknemer gegeven ontslag op staande voet. De werkgever in kwestie betaalt hiervoor (naar “WWZ-begrippen”) een hoge prijs. De uitspraak is te vinden op:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:5508

In het kort. Een werknemer, sinds 1980 in dienst, is na een incident met een collega op 18 december 2015 op staande voet ontslagen. Werkgever heeft vervolgens, na vernietiging van dit ontslag op staande voet, niet althans onvoldoende getracht de arbeidsrelatie met werknemer te herstellen, terwijl dit van haar, als goed werkgever ex artikel 7:611 BW, mocht worden verwacht onder de gegeven omstandigheden.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever de werknemer niet de mogelijkheid geboden heeft het, door werkgever gestelde, geschaad vertrouwen te herstellen, waardoor de arbeidsovereenkomst mogelijk nog kon worden gecontinueerd. Dit alles leidt er wat de kantonrechter betreft – kort samengevat – toe dat werkgever, door werknemer ten onrechte op staande voet te ontslaan en vervolgens na de vernietiging hiervan enkel gericht te zijn op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Het handelen van werkgever heeft geleid tot de verstoorde arbeidsverhouding en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter is van oordeel dat, hoewel de transitievergoeding volgens de wetgever wordt geacht te voorzien in de bescherming van de werknemer tegen inkomensgevolgen van ontslag, de omstandigheden van het geval meebrengen dat bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding ook moet worden meegewogen dat de werknemer wegens fysieke klachten beperkt is in zijn werkzaamheden.

Tot slot wordt meegewogen dat het niet mogelijk moet zijn een verstoorde arbeidsverhouding te veroorzaken zonder een financiële compensatie van enige omvang verschuldigd te zijn. Gelet op al deze omstandigheden stelt de kantonrechter de door werkgever aan werknemer te betalen billijke vergoeding vast op een bedrag van EURO 60.000,00 bruto.

Meer weten?

Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met mr. L.J.H. Stein, specialist op onder andere het gebied van het arbeidsrecht en tevens lid van de VAAN (Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland).