"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Het bedreigen van de directeur tijdens de kerstborrel is niet verstandig

Geplaatst op: 23 december 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Met de kerstdagen voor de deur, maak ik u graag attent op een lezenswaardige beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem van 7 december 2016:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:9871

Werknemer is sedert 2001 in dienst van werkgever in de functie van metselaar. Als gevolg van “diabetes” is de werknemer verplicht om op zeer regelmatige basis zichzelf insuline toe te dienen.

Op 18 december 2015 vond de jaarlijkse kerstborrel van het bedrijf van werknemer plaats. Naar het is gebleken heeft de werknemer in kwestie op die avond veel alcoholhoudende drank tot zich genomen.

Op enig moment is werknemer in gesprek geraakt met de directeur. Dit gesprek zou uiteindelijk zijn geëindigd in een ruziënde sfeer. Werknemer heeft toen tegen enkele andere personen gezegd dat hij de directeur wilde slaan.

Op 19 december 2016, rond de klok van 0.20u barst de bom. De directeur wilde het café, alwaar de jaarlijkse borrel had plaatsgevonden, verlaten. De werknemer bevond zich op dat moment in de buurt van de uitgang van het café en hij is de directeur aangevlogen, heeft hem vastgepakt en heeft geprobeerd hem te slaan. Een andere werknemer wist uiteindelijk te voorkomen dat de betreffende werknemer de directeur daadwerkelijk zou slaan.

De directeur heeft de werknemer direct op staande voet ontslagen. De excuses van werknemer diezelfde dag ten spijt, de werkgever heeft via haar gemachtigde per brief van 21 december 2016 het ontslag op staande voet schriftelijk aan werknemer bevestigd.

Werknemer verzoekt de kantonrechter om – kort gezegd – de opzegging te vernietigen alsmede wedertewerkstelling in zijn oude functie. De verzoeken hiertoe worden door de kantonrechter afgewezen.

De werknemer gaat in hoger beroep, maar haalt ook daar bakzeil. Het hof is – wederom kort samengevat – van oordeel dat “naar objectieve maatstaven, het bedreigen van de (directeur van) de werkgever en het pogen deze te slaan, een dringende reden voor ontslag kan opleveren”. Dat de directeur uiteindelijk niet is geslagen, is niet te danken aan werknemer zelf, maar aan de aanwezige collega’s die hem hebben tegengehouden. Het hof weegt tevens mee de omstandigheid dat diverse collega’s er bij werknemer op hebben aangedrongen om naar huis te gaan, maar dat dit dringende advies door werknemer niet werd opgevolgd. Integendeel, hij had geschreeuwd dat hij de directeur “middendoor” zou schoppen en hem “voor zijn kop” zou slaan.

Het hof is van oordeel dat het gedrag van werknemer zodanig ernstig is, dat ook indien de persoonlijke omstandigheden van werknemer in acht genomen worden (waaronder een langdurig dienstverband en fysieke gezondheidsproblemen), de door werkgever aangevoerde reden voldoende dringend is om het gegeven ontslag te rechtvaardigen. “Ook na een dienstverband van 25 jaar hoeft een werkgever niet te accepteren dat een werknemer hem bedreigt en aanvliegt, zeker niet als dat gebeurt in een openbare gelegenheid en in het bijzijn van andere werknemers”, aldus het hof.

Voorts overweegt het hof dat “alcohol ontremmend werkt en tot agressief gedrag kan leiden, hetgeen van algemene bekendheid is. Werknemer moet zelf verantwoordelijk gehouden worden voor het feit dat hij die avond (te) veel heeft gedronken. Dit geldt met name nu werknemer diabetespatiënt is en hij moet hebben geweten dat alcohol en diabetes een ongelukkige combinatie vormt…”.

Meer weten?

Mijns inziens behoeft voornoemde casus geen verdere toelichting. Laat uw eigen verbeelding maar de vrije loop. Wellicht dat u dit jaar wel eens kunt kiezen voor een “alcoholvrije kerstborrel”? Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met mr. L.J.H. Stein, specialist op onder andere het gebied van het arbeidsrecht en tevens lid van de VAAN (Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland).