"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Borgtocht en zorgplicht

Geplaatst op: 13 september 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

In haar arrest van 1 juni 1990 (ECLI:NL:HR:1990:AB7632; Van Lanschot/Bink) heeft de Hoge Raad overwogen dat een professionele kredietverstrekker een bijzondere zorgplicht heeft jegens een particuliere borg, die ertoe strekt te verzekeren dat die borg zich bewust is van de risico’s die hij aangaat door zich borg te stellen voor een schuld van een derde.

De Hoge Raad overweegt daarbij voorts dat bij de beoordeling of de zorgplicht geschonden is alle omstandigheden van het geval betrokken dienen te worden, waaronder ook de aard van de relatie tussen de beoogde borg en de schuldenaar.

Met haar arrest van 1 april 2016 (Ik/Aruba Bank NV en Island Finance Aruba NV) heeft de Hoge Raad haar in 1990 ingenomen standpunt nogmaals bevestigd. Net als in het arrest van Van Lanschot oordeelt de Hoge Raad tot slot ook dat een borgstellingsovereenkomst wegens dwaling vernietigbaar kan zijn, wanneer de borg bij het vormen van zijn oordeel omtrent de kans dat hij tot nakoming zal worden verplicht, is uitgegaan van een zodanig verkeerde voorstelling van zaken dat hij, zou hij een juiste voorstelling hebben gehad, niet bereid zou zijn geweest de borgtocht te verlenen.

Dat biedt mogelijk perspectief voor borgen.

U kunt de uitspraak terugvinden door op onderstaande link te klikken: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:543

Meer weten?

Wij hebben veelvuldig te maken met aspecten op het terrein van borgtocht en procederen indien noodzakelijk. Wij adviseren en begeleiden u als ondernemer alsook particulier. Op een professionele en resultaat gerichte wijze gaan wij te werk. Samen met u kijken we naar de verschillende mogelijkheden. Voor meer vragen kunt u contact op nemen met mr. G.J.A. Van Dinter en mr. L.J.H. Stein