"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

BTW of Overdrachtsbelasting

Geplaatst op: 20 juli 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Op 17 juni 2016 heeft de Hoge Raad een voor de praktijk niet onbelangrijke uitspraak gedaan over de economische eigendomsverkrijging van vastgoed. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake van een economische eigendomsovergang als de koper voorafgaande aan de juridische levering de opstallen sloopt en de grond bouwrijp maakt in opdracht van de verkoper. Zelfs niet als de kosten van de sloop en het bouwrijp maken voor rekening van de koper komen. Dat betekent dat in een dergelijk geval geen overdrachtbelasting geheven kan worden. Tot voornoemd arrest was de belastingdienst de mening toegedaan dat in die situatie wel overdrachtsbelasting verschuldigd was. Op grond van dit arrest is ook in een situatie dat in een geval dat de koopprijs afhangt van de gemaakte sloopkosten ook geen sprake kan zijn van een economische eigendomsoverdracht en bij gevolg kan er geen overdrachtsbelasting worden geheven. Anders gezegd op grond van voornoemd arrest gaat de economische eigendom niet reeds over op het moment van sloop.

U kunt de uitspraak terugvinden door op onderstaande link te klikken:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:1202

Meer weten?

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van bouw- en vastgoedrecht alsmede onderhouden wij nauwe contacten met fiscaal deskundigen die weten van de “hoed en de rand”. Wij adviseren en begeleiden u als ondernemer. Op een professionele en resultaat gerichte wijze gaan wij te werk. Samen met u kijken we naar de verschillende mogelijkheden. Voor meer vragen kunt u contact op nemen met mr. G.J.A. Van Dinter.