"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Algemene voorwaarden, hoe zat het ook al weer?

Geplaatst op: 12 juli 2016, geschreven door: mr. B.G.N. (Bart) Gubbels - Categoriën:

Algemene VoorwaardenHet kenmerkende aan ondernemers is, dat zij vaak al een aardige juridische kennis hebben opgebouwd in de loop der jaren. Ondernemers komen immers veel meer dan particulieren in aanraking met juridische kwesties. Ook met algemene voorwaarden zijn de meeste ondernemers wel bekend, echter, op sommige punten gaat het toch vaak nog mis.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden gebruikt om overeenkomsten een beheersbare lengte te geven. In veel overeenkomsten zonder algemene voorwaarden wordt immers voor 80% hetzelfde verteld. Exoneratieclausule hier, leveringsvoorwaarden daar. De overeenkomst beslaat zo 15 pagina’s.

Met algemene voorwaarden heeft u een overeenkomst van 3 of 4 pagina’s, terwijl u de zaken die altijd hetzelfde zijn gewoon in de algemene voorwaarden zet. Simpel en doeltreffend. Wel moet u rekening houden met wat belangrijke juridische aspecten.

Verwijzen

Naar algemene voorwaarden moet correct worden verwezen. De zinsnede ‘Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij sluiten.’ is daarvoor niet voldoende.

Het kan geen kwaad om dat erin te zetten, maar het is redelijk nietszeggend. Juist in de overeenkomst moet worden verwezen naar de toepasselijke algemene voorwaarden om ze van toepassing te laten zijn. Denk daar dus altijd aan en zet dit standaard in uw offertes.

Kennis laten nemen

U moet uw wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Het enkel van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden zonder ze ter beschikking te stellen is dus niet voldoende.

Er zijn een aantal mogelijkheden om te voldoen aan dit vereiste. Over het algemeen wordt de mogelijkheid tot het fysiek ter hand stellen van van de voorwaarden vóór het tekenen van de overeenkomst gebruikt.

Geen onredelijk bezwarende bedingen?

Bij het gebruiken van algemene voorwaarden is de inhoud van de algemene voorwaarden ook van belang. Met name betreft het dan bedingen die ‘onredelijk bezwarend’ zijn. Heeft u die in uw algemene voorwaarden staan, dan kunnen ze ongeldig worden verklaard (vernietigd) door een wederpartij (tenzij het een zogenaamd ‘grote’ onderneming betreft).

Bij consumenten moet u extra oppassen. Consumenten kunnen zich namelijk beroepen op de grijze lijst en de zwarte lijst met algemene voorwaarden. Daardoor kunnen ze bedingen uit de algemene voorwaarden nog gemakkelijker vernietigen.

Inhoud algemene voorwaarden

De inhoud van de algemene voorwaarden is per onderneming verschillend. Voor een advocaat of jurist zal dat anders zijn dan voor een taxichauffeur of fruitboer. Het is verstandig om algemene voorwaarden te laten opstellen door een jurist.

Meer weten?

Veel problemen die ondernemers tegenkomen met algemene voorwaarden kunnen voorkomen worden door het goed opstellen van de voorwaarden en goed advies vooraf.

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit het opstellen van algemene voorwaarden, het controleren ervan en advies bij het hanteren ervan. Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. B.G.N. Gubbels.