"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling bestuurder

Geplaatst op: 2 augustus 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Ceviel procesrechtBestuurders van een failliete bv kunnen op grond van artikel 2:248 BW hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor de tekorten in het faillissement. Daarvoor is voorwaarde dat bestuur in een periode van drie jaar voorafgaand aan het faillissement zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Bovendien moet aannemelijk zijn dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Met haar arrest van 12 februari 2016 herhaalde de Hoge Raad nog eens de maatstaf. Er is sprake van een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling als er sprake is van een situatie dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus zou hebben gehandeld. In de situatie dat het bestuur niet heeft voldaan aan bepaalde wettelijke verplichtingen zoals publicatie van de jaarrekening (artikel 2:394 BW) dan moet ervan worden uitgegaan dat het bestuur zijn bestuurstaak ook voor het overige niet behoorlijk heeft vervuld. Er wordt dan vermoed dat deze onbehoorlijke vervulling van de bestuurstaak een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Uiteraard is dit vermoeden voor weerlegging vatbaar.

U kunt de uitspraak terugvinden door op onderstaande link te klikken:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:233

Meer weten?

Wij hebben jarenlange ervaring in het optreden in zaken over bestuurdersaansprakelijkheid en zijn dan ook volledig op de hoogte van de meeste recente rechtspraak op dit gebied. Wij treden zowel voor benadeelde schuldeisers als ook voor aangesproken bestuurders op. Deze praktijkervaring is buitengewoon waardevol voor het inschatten van de procesrisico’s, mocht het aankomen op een gerechtelijke procedure. Voor meer vragen kunt u contact op nemen met mr. G.J.A. Van Dinter.