"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Gebreken bij aankoop van onroerend goed

Geplaatst op: 7 december 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Wat was het geval? In 2003 hebben kopers een boerderij gekocht die stamt uit 1880 voor een koopsom van EUR 375.000,-. Die boerderij is tweemaal bezichtigd door kopers. Er was toen zichtbaar sprake van achterstallig onderhoud en in de muren waren scheuren te zien.

In de koopovereenkomst was een garantie opgenomen dat het object geschikt was voor normaal gebruik. Tevens was daarbij opgenomen dat de koper voornemens was het object te gebruiken voor bewoning met zijn gezin. Ook bepaalde de koopovereenkomst […]

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Geplaatst op: 27 juli 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Desalniettemin oordeelde de Hoge Raad op 15 april 2016 dat bij overgang van de aandelen in een vastgoed bv krachtens schenking of erfrecht een beroep op de fiscaal voordelige Bedrijfs-Opvolgings-Faciliteit (BOF) niet is uitgesloten.

Dit betekent dat bij overgang van een vastgoedportefeuille de totale belastingheffing beperkt kan worden tot enkele procenten als het om het ondernemingsvermogen gaat. Dat in tegenstelling tot de situatie dat er geen beroep gedaan kan worden op de BOF waarop de […]

Lees verder

BTW of Overdrachtsbelasting

Geplaatst op: 20 juli 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Op 17 juni 2016 heeft de Hoge Raad een voor de praktijk niet onbelangrijke uitspraak gedaan over de economische eigendomsverkrijging van vastgoed. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake van een economische eigendomsovergang als de koper voorafgaande aan de juridische levering de opstallen sloopt en de grond bouwrijp maakt in opdracht van de verkoper. Zelfs niet als de kosten van de sloop en het bouwrijp maken voor rekening van de koper komen. Dat betekent dat in een dergelijk geval […]

Lees verder