"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Klachtplicht

Geplaatst op: 27 september 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Hoewel het niet de gewoonte is “oude koeien uit de sloot te halen” blijkt uit de praktijk dat er nog steeds misverstanden bestaan wie nu wat moet stellen en bewijzen in het geval door een partij gebrekkig is gepresteerd.

In haar arrest van 8 februari 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY4600) heeft de Hoge Raad overwogen dat de klachtplichtregelingen van artikel 6:89 en 7:23 BW strekken ter bescherming van de schuldenaar. Meestal de verkopende partij. De vraag of tijdig is geklaagd kan niet in algemene […]

Lees verder

Borgtocht en zorgplicht

Geplaatst op: 13 september 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

In haar arrest van 1 juni 1990 (ECLI:NL:HR:1990:AB7632; Van Lanschot/Bink) heeft de Hoge Raad overwogen dat een professionele kredietverstrekker een bijzondere zorgplicht heeft jegens een particuliere borg, die ertoe strekt te verzekeren dat die borg zich bewust is van de risico’s die hij aangaat door zich borg te stellen voor een schuld van een derde.

De Hoge Raad overweegt daarbij voorts dat bij de beoordeling of de zorgplicht geschonden is alle omstandigheden van het geval betrokken dienen te worden, waaronder ook […]

Lees verder