"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Rechten hypotheken gaan voor op beslaglegger

Geplaatst op: 11 april 2017, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Algemeen bekend is dat een hypotheekhouder een sterk recht heeft. Met uitzondering van het retentierecht van de aannemer kan de hypotheekhouder zijn recht inroepen tegen iedere derde, tenzij sprake is van bescherming van die derde op grond van artikel 3:36 BW. Een situatie die zich in de praktijk niet vaak zal voordoen. Recentelijk heeft de Hoge Raad met haar arrest van 18 november 2016 ECLI:NL:HR:2016:2640 dat nog eens bevestigd. Wat was het geval?

In 2007 heeft de FGH een eerste hypotheek […]

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Geplaatst op: 27 juli 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Desalniettemin oordeelde de Hoge Raad op 15 april 2016 dat bij overgang van de aandelen in een vastgoed bv krachtens schenking of erfrecht een beroep op de fiscaal voordelige Bedrijfs-Opvolgings-Faciliteit (BOF) niet is uitgesloten.

Dit betekent dat bij overgang van een vastgoedportefeuille de totale belastingheffing beperkt kan worden tot enkele procenten als het om het ondernemingsvermogen gaat. Dat in tegenstelling tot de situatie dat er geen beroep gedaan kan worden op de BOF waarop de […]

Lees verder

BTW of Overdrachtsbelasting

Geplaatst op: 20 juli 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Op 17 juni 2016 heeft de Hoge Raad een voor de praktijk niet onbelangrijke uitspraak gedaan over de economische eigendomsverkrijging van vastgoed. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake van een economische eigendomsovergang als de koper voorafgaande aan de juridische levering de opstallen sloopt en de grond bouwrijp maakt in opdracht van de verkoper. Zelfs niet als de kosten van de sloop en het bouwrijp maken voor rekening van de koper komen. Dat betekent dat in een dergelijk geval […]

Lees verder