"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Opschorting

Geplaatst op: 9 maart 2017, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Niet zelden beroept een debiteur zich in de praktijk op opschorting omdat hij van mening is dat zijn wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig heeft gepresteerd. Met name het opschorten van een verplichting tot betaling komt in de praktijk veel voor. Al was het maar om druk op de crediteur uit te oefenen. Vaak realiseert de partij die zich op opschorting beroept niet dat daaraan ook risico’s zijn verbonden. In het arrest Ammerlaan/Enthoven ECLI:NL:HR:2007:BA9610 heeft de Hoge Raad, onder […]

Lees verder