"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Te late aanvaarding, toch een overeenkomst?

Geplaatst op: 21 september 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan (artikel 6:217 BW). Ieder aanbod kan in beginsel worden herroepen, zolang het nog niet is aanvaard (artikel 6:219 BW). Dat geldt overigens niet als in het aanbod een termijn is aangegeven voor aanvaarding. Die termijn maakt het aanbod daarbinnen onherroepelijk. Wel moet binnen die termijn aanvaard worden waardoor de overeenkomst tot stand komt. Echter, ook als het aanbod is verlopen op het moment dat het werd aanvaard, kan […]

Lees verder

Borgtocht en zorgplicht

Geplaatst op: 13 september 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

In haar arrest van 1 juni 1990 (ECLI:NL:HR:1990:AB7632; Van Lanschot/Bink) heeft de Hoge Raad overwogen dat een professionele kredietverstrekker een bijzondere zorgplicht heeft jegens een particuliere borg, die ertoe strekt te verzekeren dat die borg zich bewust is van de risico’s die hij aangaat door zich borg te stellen voor een schuld van een derde.

De Hoge Raad overweegt daarbij voorts dat bij de beoordeling of de zorgplicht geschonden is alle omstandigheden van het geval betrokken dienen te worden, waaronder ook […]

Lees verder

Algemene voorwaarden, hoe zat het ook al weer?

Geplaatst op: 12 juli 2016, geschreven door: mr. B.G.N. (Bart) Gubbels - Categoriën:

Het kenmerkende aan ondernemers is, dat zij vaak al een aardige juridische kennis hebben opgebouwd in de loop der jaren. Ondernemers komen immers veel meer dan particulieren in aanraking met juridische kwesties. Ook met algemene voorwaarden zijn de meeste ondernemers wel bekend, echter, op sommige punten gaat het toch vaak nog mis.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden gebruikt om overeenkomsten een beheersbare lengte te geven. In veel overeenkomsten zonder algemene voorwaarden wordt immers voor 80% hetzelfde verteld. Exoneratieclausule hier, leveringsvoorwaarden daar. De […]

Lees verder