"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Ontbinding wegens disfunctioneren onder het nieuwe ontslagrecht

Geplaatst op: 21 maart 2017, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) op 1 juli 2015 was het al niet bepaald makkelijk te noemen om afscheid te nemen van een disfunctionerende werknemer. Er werden strenge eisen gesteld aan een ontslag wegens disfunctioneren. Echter, in die tijd kon, wanneer niet aan alle wettelijke voorwaarden was voldaan, de ontslagaanvraag alsnog worden toegewezen. De rechter had namelijk toen nog de mogelijkheid om te kijken naar de gehele situatie en kwam met enige regelmaat tot […]

Lees verder

Het bedreigen van de directeur tijdens de kerstborrel is niet verstandig

Geplaatst op: 23 december 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Met de kerstdagen voor de deur, maak ik u graag attent op een lezenswaardige beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem van 7 december 2016:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:9871

Werknemer is sedert 2001 in dienst van werkgever in de functie van metselaar. Als gevolg van “diabetes” is de werknemer verplicht om op zeer regelmatige basis zichzelf insuline toe te dienen.

Op 18 december 2015 vond de jaarlijkse kerstborrel van het bedrijf van werknemer plaats. Naar het is gebleken heeft de werknemer in kwestie op die avond […]

Lees verder

Opvolgende werkgever aansprakelijk voor achterstallige pensioenspremies

Geplaatst op: 28 november 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Op 14 oktober 2016 oordeelde de Hoge Raad dat een partij die een onderneming overneemt ook de verplichting tot betaling van de door de vervreemde onbetaald gelaten pensioenpremies overneemt c.q. die gaan over op de verkrijger. Dat, vooralsnog, in het geval dat de werknemer zowel voor als na de overgang van de onderneming verplicht moet deelnemen in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds. Het pensioenfonds kan de overnemende partij rechtstreeks aanspreken tot betaling van die achterstallige pensioenpremies. Dat dat om aanzienlijke bedragen kan gaan […]

Lees verder

Eigen schuld, dikke bult (€ 60.000,-)!

Geplaatst op: 28 oktober 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Onlangs heeft de kantonrechter Gelderland zich gebogen over een kwestie waarin sprake was van een verstoorde arbeidsrelatie, veroorzaakt door de werkgever zelf als gevolg van een onterecht aan werknemer gegeven ontslag op staande voet. De werkgever in kwestie betaalt hiervoor (naar “WWZ-begrippen”) een hoge prijs. De uitspraak is te vinden op:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:5508

In het kort. Een werknemer, sinds 1980 in dienst, is na een incident met een collega op 18 december 2015 op staande voet ontslagen. Werkgever heeft vervolgens, na vernietiging van […]

Lees verder

Wet DBA in de plaats van VAR, een vloek of een….?

Geplaatst op: 7 oktober 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Inmiddels hebben zich diverse bedrijven (opdrachtgevers) bij ons kantoor gemeld met de vraag of wij hen kunnen helpen bij het opstellen van een “modelovereenkomst”, teneinde zekerheid te verkrijgen dat er geen sprake zal zijn van loondienstverband met de betreffende zzp’er (of opdrachtnemer). Hier kom ik later op terug.

Werk je als zzp’er, freelancer of interim-manager (opdrachtnemer) voor een opdrachtgever, dan gold vóór 1 mei 2016 dat aan de hand van een VAR-verklaring (Verklaring arbeidsrelatie) duidelijkheid kon worden verkregen of de opdrachtgever […]

Lees verder