"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling bestuurder

Geplaatst op: 2 augustus 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Bestuurders van een failliete bv kunnen op grond van artikel 2:248 BW hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor de tekorten in het faillissement. Daarvoor is voorwaarde dat bestuur in een periode van drie jaar voorafgaand aan het faillissement zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Bovendien moet aannemelijk zijn dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Met haar arrest van 12 februari 2016 herhaalde de Hoge Raad nog eens de maatstaf. Er is sprake van een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling als […]

Lees verder