"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Rechten hypotheken gaan voor op beslaglegger

Geplaatst op: 11 april 2017, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Algemeen bekend is dat een hypotheekhouder een sterk recht heeft. Met uitzondering van het retentierecht van de aannemer kan de hypotheekhouder zijn recht inroepen tegen iedere derde, tenzij sprake is van bescherming van die derde op grond van artikel 3:36 BW. Een situatie die zich in de praktijk niet vaak zal voordoen. Recentelijk heeft de Hoge Raad met haar arrest van 18 november 2016 ECLI:NL:HR:2016:2640 dat nog eens bevestigd. Wat was het geval?

In 2007 heeft de FGH een eerste hypotheek […]

Lees verder

Ontbinding wegens disfunctioneren onder het nieuwe ontslagrecht

Geplaatst op: 21 maart 2017, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) op 1 juli 2015 was het al niet bepaald makkelijk te noemen om afscheid te nemen van een disfunctionerende werknemer. Er werden strenge eisen gesteld aan een ontslag wegens disfunctioneren. Echter, in die tijd kon, wanneer niet aan alle wettelijke voorwaarden was voldaan, de ontslagaanvraag alsnog worden toegewezen. De rechter had namelijk toen nog de mogelijkheid om te kijken naar de gehele situatie en kwam met enige regelmaat tot […]

Lees verder

Opschorting

Geplaatst op: 9 maart 2017, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Niet zelden beroept een debiteur zich in de praktijk op opschorting omdat hij van mening is dat zijn wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig heeft gepresteerd. Met name het opschorten van een verplichting tot betaling komt in de praktijk veel voor. Al was het maar om druk op de crediteur uit te oefenen. Vaak realiseert de partij die zich op opschorting beroept niet dat daaraan ook risico’s zijn verbonden. In het arrest Ammerlaan/Enthoven ECLI:NL:HR:2007:BA9610 heeft de Hoge Raad, onder […]

Lees verder

Het bedreigen van de directeur tijdens de kerstborrel is niet verstandig

Geplaatst op: 23 december 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Met de kerstdagen voor de deur, maak ik u graag attent op een lezenswaardige beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem van 7 december 2016:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:9871

Werknemer is sedert 2001 in dienst van werkgever in de functie van metselaar. Als gevolg van “diabetes” is de werknemer verplicht om op zeer regelmatige basis zichzelf insuline toe te dienen.

Op 18 december 2015 vond de jaarlijkse kerstborrel van het bedrijf van werknemer plaats. Naar het is gebleken heeft de werknemer in kwestie op die avond […]

Lees verder

Wie mag als procespartij optreden?

Geplaatst op: 14 december 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

In de praktijk blijken er nogal eens misverstanden te bestaan, ook onder advocaten, wie als procespartij in een civiele procedure kan optreden. De bevoegdheid om als partij in een burgerlijk geding op te treden komt in beginsel alleen toe aan natuurlijke en rechtspersonen. Dat is alleen dan anders indien bijvoorbeeld de wet een orgaan van een rechtspersoon uitdrukkelijke procesbevoegdheid toekent. Ontoereikend is voor het aannemen van procesbevoegdheid dat de wet een orgaan van een rechtspersoon vertegenwoordigingsbevoegdheid toekent, al dan niet […]

Lees verder