"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Wet DBA in de plaats van VAR, een vloek of een….?

Geplaatst op: 7 oktober 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

piekeren-varInmiddels hebben zich diverse bedrijven (opdrachtgevers) bij ons kantoor gemeld met de vraag of wij hen kunnen helpen bij het opstellen van een “modelovereenkomst”, teneinde zekerheid te verkrijgen dat er geen sprake zal zijn van loondienstverband met de betreffende zzp’er (of opdrachtnemer). Hier kom ik later op terug.

Werk je als zzp’er, freelancer of interim-manager (opdrachtnemer) voor een opdrachtgever, dan gold vóór 1 mei 2016 dat aan de hand van een VAR-verklaring (Verklaring arbeidsrelatie) duidelijkheid kon worden verkregen of de opdrachtgever al dan niet verplicht was om loonbelasting en sociale premies over de werkzaamheden van de opdrachtnemer te betalen.

De VAR-verklaring is per 1 mei 2016 komen te vervallen en hiervoor is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in de plaats gekomen. (Hoofd)doelstelling van de Wet DBA is met name gelegen in de aanpak en terugdringing van “schijnzelfstandigheid”. Onder “schijnzelfstandigheid” wordt verstaan “iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig dient te worden beschouwd”.

In het begin waren de meeste partijen optimistisch over de nieuwe “zzp-wet”, doch er zijn steeds meer geluiden waarneembaar die erop duiden dat dit enthousiasme steeds verder afneemt.

Sinds de invoering van de Wet DBA worden massaal (model)overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers ter goedkeuring aan de Belastingdienst voorgelegd, om zodoende duidelijkheid te verkrijgen over de fiscale status van die overeenkomst. De Belastingdienst lijkt te worden overspoeld met aanvragen van opdrachtgevers om hun modelovereenkomst te controleren. De behandeltermijn bedraagt op dit moment gemiddeld 6 weken of langer. Dit leidt tot onrust bij opdrachtgevers en opdrachtnemers, die graag willen weten waar zij aan toe zijn.

Deze onzekerheid (en potentiële risico’s) heeft mede tot gevolg dat steeds meer opdrachtgevers erg schuw zijn geworden om een zzp’er in dienst te nemen, met als gevolg een afname aan opdrachten voor deze zzp’er. Binnenkort, tenminste voor het einde van dit jaar, staat een tussenrapportage op de planning van Staatssecretaris Wiebers (Financiën). De Wet DBA zal tevens worden geanalyseerd. De onrust over de Wet DBW houdt, naar het zich doet aanzien, voorlopig nog aan. Wordt vervolgd.

Meer weten?

Voor vragen, advies en begeleiding bij het opstellen van een modelovereenkomst, kunt u contact opnemen met mr. L.J.H. Stein, advocaat en specialist op onder andere het gebied van het arbeidsrecht.